Нормативно-правові документи з питань діяльності практичного психолога

           Конституція України переглянути 

     Кодекс законів про працю України переглянути

     Закон України “Про відпустки” переглянути

     Закон України “Про освіту” переглянути

     Закон України “Про повну загальну середню освіту” переглянути

     Закон України “Про дошкільну освіту” переглянути

     Закон України “Про позашкільну освіту” переглянути 

     Закон України “Про соціальні послуги” переглянути

     Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” переглянути  

     Закон України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” переглянути

     Закон України “Про охорону дитинства” переглянути

     Основи законодавства України про охорону здоров’я переглянути

     Закон України “Про психіатричну допомогу” переглянути

     Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” переглянути

     Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” переглянути

     Указ Президента України від 25 травня 2020 року №195/2020 “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі” переглянути

     Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року №800 “Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю” переглянути

      Постанова Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30 серпня 2002 року №1298 переглянути

     Постанова Кабінету Міністрів України “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників” від 11 січня 2018 року №22 переглянути

     Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі” від 22 серпня 2018 року №658 переглянути

     Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр” від 06 березня 2019 року №221 переглянути

     Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр” від 12 липня 2017 року №545 переглянути

     Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів” від 22 серпня 2018 року №617 переглянути

     Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” від 14 лютого 2017 року №88 переглянути

     Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року” від 27 грудня 2017 року №1018-р переглянути

     Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року” від 14 грудня 2016 року №988-р переглянути

     Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України” від 22 травня 2018 року №509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337 переглянути

 

 

     Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти” від 16 липня 2018 року №776 переглянути

     Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами” від 02 жовтня 2018 року №1047 переглянути

     Наказ Міністерства освіти і науки України “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти” від 28 грудня 2019 року №1646, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2020 року №111/34394 переглянути

     Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти” від 26 лютого 2020 року №293 переглянути

     Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти” від 08 червня 2018 року №609 переглянути

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Вебінар "Рухові активності для дітей із ООП, які можна реалізувати під час перебування в укритті"

Онлайн-курс «Діалоги без тривоги»

Як побороти страх зробити помилку?